به گزارش برترین خبر ، البته پینگ پنگ ایران پیشرفت چشمگیری کرده است و نوشاد و نیما بازیکنان قدرتمند و قهرمانان جهان و المپیک را هم حتی شکست داده اند و در این امر برای ارتقای پینگ پنگ ایران بسیار سهیم بوده اند، البته نباید هند را دست کم گرفت، تیم هند بسیار قوی است، ولی امیدواریم اگر نوشاد و نیما و آقای هدایی و مابقی بچه های تیم روز پنج شنبه رو فرم باشندبا مربیگری جناب لطف الله نسبی میتوانند تاریخ سازی کنند که امیدواریم این اتفاق سرور انگیز رخ دهد و دل مردم عزیزمان شاد شود.
پینگ پنگ ایران دارد صاحب سبک میشود، البته مسیر درازی است، لکن در آسیا و جهان ایران حرفی برای گفتن دارد و خودش را نشان میدهد.
البته این امرمستلزم اتحاد و همدلی و وفاق خانواده بزرگ پینگ پنگ کشور، تلاش و همت ملی پوشان، تدبیر کادر فنی و سرمربی محترم و مدیریت مدبرانه و هوشمندانه مسئولین فدراسیون را میطلبدکه انصافا همینگونه هم میباشد‌.
امروز همه باید هر چه در توان داریم متحدانه در یک مسیر صحیح و درست به جناب آقای قارداشی کمک کنیم که انشاالله بر موفقیت های پینگ پنگ ایران افزوده شود.

از مردم عزیزمان میخواهیم که تیم ملی پینگ پنگ ایران را دعا کنند که انشاالله موفق بشوند.