به گزار ش برترین خبر ، در عنوان درسی اندیشه اسلامی۱، کتاب تالیفی دکتر عباس بخشنده بالی عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران با عنوان اندیشه اسلامی۱(شناخت آغاز و انجام هستی) در راس سرفصل‌ها قرار گرفت و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درسی به گروه‌های معارف اسلامی کشور جهت تدریس ابلاغ شد.