به گزارش برترین خبر ، عیسی منصوری با اشاره به این که در حوزه برنامه های اشتغال سال جاری، چند طرح مهم را ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار داریم، عنوان نمود: همراه با این طرح ها، برنامه اشتغال روستایی به صورت مستقل و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز به طور جدی دنبال می شود.

منصوری با بیان این که در برنامه اشتغال فراگیر یا تبصره ۱۸ چند طرح وجود دارد که از آن جمله می توان به توسعه رسته های منتخب با محوریت ایجاد اشتغال و مسئولیت وزارت کار اشاره نمود، افزود: نوسازی صنایع و اتمام طرح های نیمه تمام با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نوسازی بافت فرسوده و بازسازی ناوگان حمل و نقل تجاری با محوریت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مربوطه از دیگر طرح های یاد شده است.

معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که در کنار این ها، طرح های سیاست های فعال بازار کار از جمله کارورزی، مشوق های بیمه ای کارفرمایی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی با مسئولیت وزارت کار از دیگر طرح های برنامه های اشتغال است، یاد آور شد: در خصوص رسته های منتخب با توجه به تحریم ها؛ رسته هایی مورد تاکید هستند که در این دوره می توانند رونق داشته باشند یا کمتر تحت تاثیر قرار گیرند و فرصت ایجاد و تثبیت اشتغال را داشته باشند.

وی با بیان این که در خصوص صیانت از اشتغال موجود بحث استفاده از بیمه بیکاری را مورد توجه قرار دادیم تا افرادی که بیکار می شوند مورد حمایت قرار گیرند، خاطرنشان ساخت: در خصوص اشتغال روستایی تاکنون بیشتر شتاب بخشی به اجرای طرح و استفاده از منابع بانکی در دستور کار قرار داشت اما اکنون علیرغم حفظ سرعت مورد نظر، شناسایی و توسعه اشتغال در روستاهای کانونی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که از ۴۴۰۰۰ روستای موجود در کشور ۴۹۰۰ روستای کانونی را شناسایی کرده ایم، گفت: در فاز نخست توسعه اشتغال در ۱۰۰۰ روستای کانونی را در برنامه داریم که با انتخاب تسهیل گر برای آنان، تحت نظر کارگزاران استان ها فعالیت خواهند نمود و بدین ترتیب امیدواریم با مداخلات توسعه ای در کنار اعطای منابع بانکی به توسعه اشتغال کمک کرده باشیم.

وی با اعلام این که در اشتغال روستایی تاکنون بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار داشتیم که نیمی از صندوق توسعه ملی و نیمی از از سوی بانک ها در اختیار قرار گرفت، افزود: تاکنون بالغ بر ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان طرح به بانک ها معرفی کرده ایم که از این رقم بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان از سوی موسسات و بانک ها، مصوب و انعقاد قرارداد شده است.

منصوری، افزود: در اشتغال فراگیر تا پایان سال ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و اکنون کار، سرعت یافته است و با توجه به آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت در چند روز آینده کارگشایی خواهد شد، شتاب بیشتری پیدا خواهد نمود.