به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان کالج امپریال لندن، نتایج این بررسی نشان می دهد از هر سه کودک ۱۰ ساله یک نفر دارای اضافه وزن یا چاقی است و یک از هر سه کودک ۵ ساله دارای دندان های خراب و پوسیده است. از اینرو ریسک سلامت ناشی از مصرف موادقندی بسیار جدی است.

این بررسی و پژوهش در بین ۱۲۸۸ فرد بزرگسال و ۱۲۵۸ کودک که رژیم غذایی سه یا چهار روزشان را اعلام کرده بودند انجام شد. طبق این مطالعه، کودکان ۴ تا ۱۰ ساله به طور میانگین روزی ۱۰ نوشیدنی شیرین ۱۰۰ میلی لیتری می نوشیدند و مواد قندی بالغ بر ۱۳ درصد از مصرف کالری روزانه یک کودک را تشکیل می داد. این میزان، بیش از دو برابر ۵ درصد حدمجاز مصرفی پیشنهاد شده است.

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله، ۱۵ درصد از رژیم غذایی روزانه شان را مواد قندی تشکیل می داد که سه برابر حدمجاز است. همچنین افراد بزرگسال بین ۱۹ تا ۶۴ سال هم ۱۲ درصد از رژیم غذایی شان شامل مواد قندی بود.

طبق این پژوهش، یک پنجم کودکان ۵ ساله و یک سوم کودکان ۱۱ ساله دارای اضافه وزن یا چاق بودند. کودکان سنین ۴ تا ۱۰ سال دارای رژیم غذایی بودند که ۱۳ درصد مصرف کالری روزانه شان از چربی های اشباع شده بدست می آمد.

محققان تاکید می کنند که این داده ها حاکی از آن است که ما باید برای بهبود سلامت مان بیشتر میوه، سبزیجات، فیبر و ماهی چرب و کمتر قند، نمک و چربی اشباع شده مصرف کنیم.