به گزارش برترین خبر ، بر اساس این گزارش، دکتر ناصر کردانی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور با اعلام این خبر افزود: این سامانه با هدف فراهم‌سازی توانایی‌ها و مهارت‌های استفاده از شیوه‌های نوین و ایجاد فرصت‌ بهره‌برداری و استفاده از امکانات برای همه دانشجویان طراحی شده است.