به گزارش برترین خبر ، بر اساس این گزارش، دکتر محمد شریفی معاون پژوهشی و فرهنگی این دانشکده با اعلام این خبر افزود: علی ناصر حسین، دانشجوی خارجی مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران از پایان‌نامه‌ خود با عنوان« بررسی تطبیقی آیات نکاح در تفاسیر» با موفقیت دفاع کرد. این جلسه دفاع با حضور دکتر زینب‌السادات حسینی به عنوان استاد راهنما، دکتر محمد محسنی دهکلانی به عنوان استاد مشاور، دکتر حبیب‌الله حلیمی جلودار و دکتر رضا آقاپور به عنوان اساتید داور و دکتر حسین کاظمی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

دکتر شریفی افزود: احمد ابراهیم صالح المحمد نیز از پایان‌نامه خود با عنوان« دورالسیاق فی توجیه المعنی القرآنی( التبیان انموذجا)» با موفقیت دفاع کرد که این جلسه دفاع با حضور دکتر حبیب‌الله حلیمی جلودار به عنوان استاد راهنما، دکتر محمد شریفی به عنوان استاد مشاور، دکتر مهدی تقی‌زاده و محمد مهدی شاهمرادی به عنوان اساتید داور و دکتر حسین کاظمی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی حضور داشتند.

معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی در پایان اظهار داشت: علا هویدی ابشون ابشون دفاع از پایان نامه خود را با عنوان« الاعجاز القرآنی فی نظر الحداثویین العرب» با موفقیت به پایان رساند. این جلسه دفاع با حضور دکتر محمد شریفی به عنوان استاد راهنما، دکتر سیدمحسن موسوی به عنوان استاد مشاور، دکتر مهدی تقی‌زاده و دکتر حبیب الله حلیمی جلودار به عنوان اساتید داور و دکتر حسین کاظمی به عنوان نماینده تحصیلات تکمییلی برگزار شد.