به گزارش برترین خبر ، عبدالرضا بابایی فرماندار شهرستان نکا با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران انفجار نور بود گفت: آیات کتاب شریف قرآن سراسر نور بوده و با نگاهی عمیق به تاریخ و طبق سخن امام خمینی (ره) که انقلاب ما معجزه الهی بود، نشان دهنده ارتباط نزدیک و مستقیم انقلاب اسلامی با فضائل قرآن کریم است.

بابایی با اشاره به اینکه عمل وقف در راستای قرآن و اهداف اسلام قدم زدن است اظهار کرد: اهمیت توجه به نیازمندان و قشر ضعیف جامعه که ائمه اطهار به این موضوع توصیه و تأکید فراوانی داشتند، در کشور زنده است و اقدام به وقف از هر طریقی قابل تقدیر است.

فرماندار شهرستان نکا تصریح کرد: یکی از ویژگی های جامعه توحیدی، گسترش محبت در جامعه حول محور محبت خدا است که در جمهوری اسلامی ایران این ویژگی در بین مردم و مسؤولین قابل لمس و مشاهده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان نکا گفت: نظام جمهوری اسلامی اولین حکومتی است که در مقابل سلطه گران جهان ایستادگی کرد و دوقطبی قدرت شرق و غرب را از بین برد و همایت های خود از کشورهای تحت سلطه مستکبران را همچنان ادامه داده است.

بابایی افزود: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل سلطه گران جهان از آغاز انقلاب تا کنون شامل جنگ تحمیلی، ایجاد فتنه، تحریم های همه جانبه و دیگر موارد همچنان ادامه دارد.

وی در پایان گفت : امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ایران، روح مقاومت و ایستادگی در برابر ظالم را در سراسر دنیا زنده کردند و امروز شاهد مقاومت کشورهای تحت ظلم در عالم هستیم.

خبرنگار : مهناز قبادی