به گزارش برترین خبر ، سعدالله وطن‌خواه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری برای مجوز برقراری مرز هوایی خارجی در فرودگاه شهدای رامسر، اظهار کرد: در صدد گرفتن مجوز مرز هوایی در رامسر هستیم.

وی افزود: در ارتباط با این موضوع، پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده و یک‌سری مستندات به سازمان هواپیمایی و وزارت کشور ارسال شده که باید پروسه زمانی طی شود.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران بیان کرد: امیدواریم این مجوز به‌زودی صادر شود که در این زمینه امیدواری وجود دارد.

وطن خواه با اشاره به پیگیری راه‌اندازی مرز هوایی در فرودگاه شهدای نوشهر، اضافه کرد: راه‌اندازی مرز هوایی در فرودگاه شهدای نوشهر ازطریق فرمانداری پیگیری شده اما از فرودگاه شهدای رامسر زمانبرتر خواهد بود.

مهندس وطن‌خواه در ارتباط با وضعیت پروازها در فرودگاه‌های شهدای ساری ، شهدای نوشهر و شهدای رامسر، یادآور شد: باتوجه به فصل زمستان پروازها باتوجه به تقاضا نوسان دارد و در مقاطح مختلف زمانی کم و زیاد می‌شود ولی در مجموع روال عادی پروازها برقرار است.

وی با تاکید بر توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فرودگاه‌های مازندران، خاطرنشان کرد: در طول هفته 88 پرواز در فرودگاه شهدای ساری، 18 پرواز در فرودگاه شهدای رامسر و 8 تا 12 پرواز در فرودگاه شهدای نوشهر انجام می‌شود.