به گزارش برترین خبر ، سید جعفر ساداتی، درباره کشت سویا در مزارع کشاورزی مازندران گفت: گلستان، مازندران و اردبیل جزو سه استان عمده تولیدکننده سویا در کشور هستند.

وی با بیان اینکه پروتئین سویا مهمتر از روغن است، ادامه داد: سویا ۳۸ درصد پروتئین و ۲۰ درصد روغن دارد.

مسئول توسعه کشت دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: سویا به روش بهاره و تابستانه قابلیت کشت دارد که زمان کشت سویا بهاره اواسط اردیبهشت ماه و در فصل تابستان بعد از برداشت گندم، جو و کلزا است.

ساداتی بیان کرد: با توجه به شرایط جوی که استان مازندران دارد کشت بهاره سویا از عملکرد بالاتری نسبت به کشت تابستانه برخوردار است چراکه گیاه زمان بیشتری در خاک می‌ماند و از بارندگی‌های بهاره بیشتری استفاده می کند و به همین دلیل عملکرد محصول در کشت بهاره ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به کشت تابستانه بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین سطح زیرکشت سویا در فصل تابستان است چراکه کشاورزان اگر در فصل بهار اقدام به کشت این محصول کنند باید زمین را در مهرماه خالی نگه دارند و زیر کشت نبرند تا بتواند در فصل بهار اقدام به کشت کنند و به همین دلیل کشاورزان کمتر مزارع خود را بلااستفاده نگه می‌دارند.

مسئول توسعه کشت دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: اکثر کشت سویا پس از برداشت گندم، جو و کلزا بوده و کشت در دهه سوم خردادماه انجام می‌شود و به همین دلیل شرایط جوی به گونه‌ای است که معمولا مشکل بارندگی به وجود می‌آید و بارش باران تعیین کننده کشت تابستانه سویا خواهد بود و به همین دلیل سطوح کشت از ۶ هزار هکتار به سه هزار هکتار در سال گذشته رسید.

ساداتی با اشاره به اینکه “ساری، کاسپین، تپور، آرین، نکادور و کتول” جزو ارقام سویا است که از سوی کشاورزان کشت می‎‌شود، گفت: چهار شرکت تولیدکننده بذر سویا در استان داریم که بذرها در داخل استان تولید می شود و وابسته به سایر استان ها و یا خارج کشور نیستیم.

وی با بیان اینکه کشاورزان برای کشت سویا از بذور گواهی شده استفاده می‌کنند، ادامه داد: برای کشت سویا ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم بذر در هکتار مصرف می‌شود.

مسئول توسعه کشت دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: هر کیلوگرم سویا با قیمت تضمینی سه هزار و ۸۵۳ تومان از کشاورزان خریداری می شود.

وی سویا را از خانواده حبوبات دانست و افزود: میزان کود مصرفی پایه در سویا از کلزا کمتر است و در کشت سویا تاریخ کاشت بسیار مهم است و سبب عملکرد بیشتری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری جهاد کشاورزی مازندران، ساداتی اضافه کرد: سویا اگر به صورت بهاره کشت شود دهه سوم مهرماه قابل برداشت است و اگر به صورت تابستانه کشت شود دهه سوم آبان ماه برداشت می‌شود.