به گزارش برترین خبر ، مهدی سعادتی با اشاره به اینکه پژوهش و فعالیت‌های تحقیقاتی در زمره اساسی‌ترین کار برای پیشرفت امور محسوب می شوند و به نوعی موفقیت هر کاری در گرو تحقیق و پژوهش است، اظهار کرد: اساسا کارهای بدون پژوهش خسارت بار است و دراستان مازندران نیز به تبع کشور نیازمند پژوهش در فعالیت‌های توسعه هستیم.
وی تصریح کرد: برای کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش اولا نیاز به اصلاح رویکردها داریم و فرآیندهای مربوطه باید متناسب با الزامات پژوهشی همراه شوند و تمام ساختارهای حکمرانی در کشور در ریل پژوهش و تحقیقات حرکت کنند و بودجه های تحقیقاتی و مشوق های مربوط به آن در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها افزایش یابد چراکه امر پژوهش وتوسعه بدون توجه به زیرساخت ها امکانپذیر نیست.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در حال حاضر نگاه ها به امر پژوهش و تحقیق در دستگاه‌های اجرایی روند مطلوب ندارد و بسیار ضعیف است و اعتبارات مربوط به این حوزه اساسی هم اندک تخصیص می یابد وهم به شیوه اصولی هزینه نمی شوند .
سعادتی با بیان اینکه برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار حداقل باید ۱٫۵ درصد اعتبارات کشور به تحقیق و پژوهش اختصاص یابد که این رقم هم اکنون ازدو دهم درصد تجاوز نمی کند، گفت: به نظر میرسد تغییر نگرش به مقوله پژوهش های کاربردی در روند توسعه کشور محوری ترین اقدامی است که دولت و مجلس باید با هم افزایی و تعامل هرچه بیشتر آن را دنبال کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد پزوهشگاهی مادر در کشور و به تبع آن در مازندران نقش برجسته ای در کاربردی کردن پژوهش های بنیادی ایفا می کند و نتایج درخشان آن در زمینه اجرایی کردن تحقیقات دانشگاهی حائز اهمیت است.
سعادتی گفت: از این رو باید با پشتیبانی همه جانبه به ویژه در تامین اعتبارات مورد نیاز این نهاد، توسعه و تعمیق هرچه بیشتر فعالیتهای جهاد دانشگاهی را در روند امور شاهد باشیم و به طور قطع هرچقدر در جهت اعتلای فعالیت‌های این نهاد بکوشیم دستاوردهای بیشتری نصیب جامعه خواهد شد.