فیلم مصاحبه بافرماندارنورو رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

فیلم مصاحبه بافرماندارنورو رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

فیلم کم حجم شده مصاحبه هادی خنجری فرماندارنور و برخورداری رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران در خبرسراسری شبکه 4در توضیح مساله دانشگاه علم وصنعت واحد نور  ...

  • 2:50 ق.ظ
  • 1395/11/16