به گزارش برترین خبر ، عبدالصمد صفرنژاد با اشاره به ضرورت توجه به شرایط ترافیکی در وضعیت کنونی اظهار کرد: فراهم کردن  سهولت عبور و مرور در اماکن پرتردد به منظور پیشگیری از تجمع؛ خصوصا در خروجی فروشگاه های زنجیره ای اولویت ترافیکی شهرستان است .

*دوربرگردان غیراستانداردخطرآفرین است

وی با بیان اینکه وضعیت غیر استاندارد برخی دوربرگردان ها و زیر گذرها خطراتی را برای ترافیک شهر در پی دارد افزود :با توجه به شرایط موجود ، مدیریت داشته ها و نزدیک شدن به استاندارد قابل قبول و نیز تامین و نگهداری وضعیت حاضر تا حد ممکن تنها راه پیش رو است.

فرماندار نوشهر با اشاره به اینکه طرح ها باید بصورت موردی اجرایی شود ،خاطرنشان کرد: پرداختن کلی به طرح ها و توسعه همه جانبه بدون پشتوانه اجرایی ، اشتباه بزرگ مدیریتی است .

صفرنژاد گفت: مردم باید طعم لذت بخش یک پروژه عملیاتی را بچشند تا موانع و سدهای نارضایتی مرتفع شود .

وی با بیان اینکه عملکرد رو به جلو و توسعه ساختارشکن همیشه آماج انتقادات قرار می گیرد و با تبعات و پس لرزه ها مواجه است ،یادآورشد: دورنگری و مدیریت یک مسئول ضمن پیش بردن هدف نهایی، نارضایتی ها و تهدیدهای احتمالی را به فرصت تبدیل خواهد کرد .

گفتنی است دوربرگردان مزگا ؛ در نظر گرفتن شرایط ترافیکی و تعامل پلیس راهور با شهرداری در خصوص نصب برخی تابلوهای تبلیغاتی ، بررسی آخرین وضعیت دوربرگردان هلستان، رعایت پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری و بازدید میدانی از برخی پروژه های مرکز شهر ، برخی از موارد مطرح شده در جلسه بود .