به گزارش برترین خبر ، دکتر محمد قجر در پی سخنان خود درباره پایه ریزی و اجرای این پروژه اظهار داشتند که: با ساخت ساختمان رستوران داخل پارک جنگلی نور که در آبان ماه سال۱۳۹۷ شروع و در بهمن ماه ۱۳۹۹ پایان یافته است، بدلیل گسترش ویروس کرونا تنها چهار ماه فعالیت داشته؛ امّا پس از پایان دوران گسترش ویروس کرونا و در آغاز طرح واکسیناسیون همگانی، این پروژه توانسته در اول خرداد سال۱۴۰۰ مجدداً شروع به کار کند و بدینگونه به بخش بازگشت سرمایه اولیه بکار برده شده و سود دهی اولیه و تامین مقاصد گردشگری پارک جنگلی نور، کمکی آشکار کند.

ایشان در ادامه سخنان خود، اشاره بر موقعیت اصولی گردشگری استان مازندران در کشور داشتند که در بیستم دی ماه امسال، پس از تکمیل استاندارد های میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری در دی ماه ۱۴۰۱ شدند که سرمایه گذاری این پروژه در مساحت ۳۱۵۰ متر مربع و زیر بنای ۹۸۶ متر مربع با سرمایه گذاری شخصی خود ایشان، چیزی در حدود ۴۴۰ میلیارد ریال انجام گردید که ثمره آن توانسته در حال حاضر بصورت مستقیم ۱۲ نفر نیروی کار در حالت عادی و در مراسم فعال ۲۴ نفر پرسنل در طی یک سال آینده با توجه به برنامه ریزی های پیش بینی شده، در خود جذب کند.

ایشان نیز ضمن تشکر از مسئولین مربوطه شهر نور، یادآور کمک ها و حمایت های خدام دلسوز و زحمتکش شهر شدند که با کمک های ایشان، توانستند در این پروژه برای چیزی در حدود ۴۰ نفر اشتغالزایی کنند و آنها را در تصاحب شغل سهیم نمایند.

خبرنگار: شاهین قجر