داعش تصاویر عاملان حمله خونین به اهواز را منتشر کرد.