آتش بازی و نورافشانی برج ایفل پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی روسیه.