به گزارش برترین خبر ، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی از مازندران،  سید صمد مصطفی نژاداظهار داشت:راه روستایی به عنوان قسمتی از توسعه روستایی، یکی از فعالیت‌ها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای را تشکیل می‌دهد که شامل حفظ و نگهداری راه‌های روستایی اعم از ترمیم و لکه‌گیری آسفالت، خط‌کشی راه‌های آسفالته، نصب علائم، شانه سازی و پاک‌سازی حریم راه‌های روستایی و … است.

وی  ادامه داد: زیر سازی و روکش آسفالت راه روستایی هلو پشته شهرستان نوربه طول ۵۰۰ متر همچنین اجرای روکش آسفالت راه های درویش کلا بطول ۳۰۰ متر،مرچ – یالرود به طول ۱ کیلومتر و ۷۰۰ متر  و ایوا به طول ۴ کیلومتر، نج به طول ۱و نیم کیلومتر، ورازان ۱کیلومتر و ۵۰۰ متر جمعا” و با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال در شهرستان نوراجرایی می شود.

مصطفی نژاد در ادامه به اقدامات ایمن سازی این اداره در سطح محورهای تحت پوشش خود اشاره و تصریح نمود : اقدامات ایمن سازی از قیبل تامین روشنایی و رفع خاموشی ، پاکسازی و زیبا سازی حریم راه ها ، شانه سازی ،رنگ آمیزی پایه های تابلو و نرده های پل ، آشکار سازی نقاط پر تصادف ، نصب انواع علائم اخطاری قوس ، مسیرنما و خطر نما ، تعمیر و بازسازی و نصب گاردریل ، ساماندهی و افزایش اثر بخشی علایم در طول محورها تنها بخشی از اقدامات ایمن سازی این اداره  است.