به گزارش برترین خبر ، کیوان فرح زاد در این باره اظهارداشت: احداث ۷۴ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۱۱۹ کیلومتر شبکه فشار ضعیف به منظور توسعه شبکه و تامین برق متقاضیان جدید یکی از فعالیت ها در این زمینه است. که در همین راستا تعداد ۲۲۳ دستگاه ترانس با مجموع ظرفیت ۲۱ مگاوات آمپر نیز به تاسیسات موجود افزوده شد.

وی افزود: نتیجه این اقدامات تعداد ۱۱۸۶۷ اشتراک جدید برقرار شد که با احتساب آن مجموع آمار مشترکان منطقه غرب مازندران به ۶۳۹۹۰۸ مشترک رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تصریح کرد: در همین مدت ۲۶ کیلومتر از شبکه های قدیمی با سیم بدون عایق اصلاح و بجای سیم سیم ، کابل خودنگهدار دارای عایق جایگزین شد که کمک موثری درکاهش خطرات ، کاهش اتصالی و خاموشی و همچنین بهبود ملاحظات زیست محیطی دارد.

فرح زاد ادامه داد: برق رسانی به روستای سخت گذر کاوه ملک در شهرستان تنکابن انجام شد که درنظر است در نیمه دوم سال جاری ، به روستای لیه  در شهرستان تنکابن و همچنین روستای ساروس در بخش کجور شهرستان نوشهر نیر برق رسانی انجام شود.