به گزارش برترین خبر ، در این لیست که توسط معاونت پژوهش و فناوری و در کتابی با همین عنوان منتشر شده است، 105 عضو هیات علمی از سوی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس معیارهایی هم‌چون مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای، اجرای قراردادهای تقاضامحور، ارایه دست‌آوردهای کاربردی و موثر در رفع مشکلات کشور، همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره‌وری و کارآیی و نقش‌آفرینی موثر در ایجاد و فعالیت شبکه‌های علمی و تشکل‌های تخصصی اثرگذار به عنوان اعضای هیات علمی برتر معرفی شده‌ و سوابق و دست‌آوردهای مهم این اعضای هیات علمی تشریح شده است.