به گزارش برترین خبر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، رازجویان در این مراسم بر تداوم فعالیت های شهرداری ها در روند مقابله با کرونا تاکید و از مجموعه تلاش های این نهاد در سراسر استان قدردانی نمود.

معاون استاندار مدیریت شهری را مسئولیتی خطیر و در راستای توسعه شهر دانست و گفت: تمام مسئولیت هایی که شهرداران در میثاق نامه شهرداران با استاندار مازندران بر انجام بهینه و درست آن متعهد شدند، مورد انتظار و تاکید است.

وی اجرای طرح میراث ماندگار را با جدیت بیشتر خواستار شد و افزود: شهرداران، موضوع مدیریت پسماند را با حساسیت و توجه دنبال نمایند.