به گزارش برترین خبر ، علی کریمی فیروزجایی با اشاره به فرارسیدن هفته پژوهش، با بیان اینکه پژوهش وتحقیق زیربنا و اساس فعالیت‌های توسعه و پیشرفت در هر جامعه ای به شمار می رود و اساسا بدون پژوهش‌های کاربردی هیچ طرح و برنامه ای در حوزه های زیربنایی و روند توسعه کشور به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اظهار کرد: طبیعتا استان مازندران هم از تاثیرات عمیق فعالیت های پژوهشی بر فرآیند توسعه بهره مند است، هرچقدر امر تحقیق و پژوهش در امر توسعه جدی گرفته شود به همان میزان روند توسعه استان با شتاب همراه خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید همه مدیران ودستگاه‌ها نگرش مثبتی به امر پژوهش و تحقیق داشته باشند تا رویکردهای کلی به این سمت تغییر یابد و دولت و سازمان برنامه و بودجه با کمک مجلس شورای اسلامی، سازوکارهای پژوهشی را در روند اجرای طرح های توسعه لحاظ کنند و به عنوان یک پیش نیاز در روند امور ببینند و طبیعتا در این فرآیند همگی ملزم به اجرای قانون باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اعتبارات پژوهش و تحقیق هم اکنون سهم ناچیزی در فرآیندهای توسعه و عملیات میدانی دستگاه‌ها دارند که معدل آن باید ۲ دهم درصد فعلی به ۱٫۵ درصد افزایش یابد تا اجرای پروژه ها و طرح های اساسی از استحکام لازم برخوردار شوند و ارتباط معنا داری بین مجریان طرح ها و بدنه اجرایی با دانشگاه‌ها، محققان، اندیشمندان و پژوهشگاه‌ها برقرار و تقویت شود که ماحصل آن شتاب بخشی و تحقق روند توسعه پایدار و متوازن خواهد بود.
وی افزود: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد برجسته در فعالیت های پژوهشی نقش ممتازی در اعتلای علمی وپیشرفت همه جانبه کشور دارد و طبیعتا با حمایت‌های موثر می‌تواند جهش بیشتری در دستاوردهای علمی و عرصه های نوپدید داشته باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مازندران نیز به خاطر مشکلات فراوان بخش‌های توسعه ای، نقش آفرینی بیشتر جهاد دانشگاهی در اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون مولفه های اساسی توسعه پایدار و حل چالش های فراروی مدیریت استان مورد نیاز است./.isna.