به گزارش برترین خبر ، سید محمدرضا گرامیان در جلسه صحن شورای اسلامی شهر ویژه کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری با محوریت مدیریت پسماند. اظهار داشت: نگاه ما در بحث زباله و تفکیک از مبدا فرهنگی، اقتصادی است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری اظهار داشت: سازمان طرح تفکیک جامعی را در دست تدوین دارد که تلفیقی از موارد مختلف همراه با پیوست اقتصادی بوده که قطعاً می‌تواند در بخش سرمایه گذاری و اقتصادی به نفع شهروندان، شهرداری و سازمان باشد.

وی از اهمیت فرهنگ سازی در مبحث زباله گفت و افزود: نگاه ما در بحث زباله و تفکیک از مبدا، نگاه فرهنگی، اقتصادی است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری با تاکید بر نگاه سازمان به مباحث آموزش شهروندی، بیان داشت: مهمترین رکن هر کاری آموزش است و ما نیز نگاه خاصی به آموزش شهروندی داریم تا فرهنگ سازی به درستی صورت گیرد.

جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری، با حضور سید ذوالفقار شریفی رئیس کمیسیون، شهرام ایرجی، افشین راسخ، سبحان بخشی، رحمان میرشجاعی، علی عاشقان، اعضای شورای شهر برگزر شد.

همچنین اعضای حاضر در جلسه به موضوع درآمدزایی سازمان از طریق آموزش، پسماند پزشکی، خاک و نخاله و تفکیک زباله اشاره کردند.