به گزارش برترین خبر ، رستم زرودی بعدازظهر چهارشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رونق تولید و افزایش اشتعال را جز برنامه‌های اولویت دار این ستاد دانست و با تاکید بر رفع موانع پیش رو سرمایه گذاران در راستای ایجاد اشتغال پایدار گفت: اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به عنوان مرجع قانونی پشتیبانی کننده از واحدهای تولیدی و همچنین مانع زدایی از فعالیت‌های مرتبط با چرخه تولید، خود را باید مکلف بدانند.

وی افزود: باید با بهره گیری از ظرفیت مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات ستاد و با هم افزایی دستگاه‌های عضو، تلاش شبانه روزی، جهادی، اثر بخش و فعالانه، نسبت به رفع موانع، تسهیل سازی و پشتیبانی از عوامل فعال در چرخه تولید اقدام کنند.

وی با تاکید بر جهش تولید و توسعه برای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان نوشهر ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه تولید و مانع زدایی اقداماتی در دستور کار قرار داده است که با همکاری اعضای ستاد و سایر دستگاه‌های اجرایی، موانع و مشکلات واحدهای تولیدی را شناسایی و پیگیری‌های لازم برای برطرف شدن موانع تلاش کنند.

رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نوشهر با اشاره به لزوم حمایت از تولید در سطح شهرستان و بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال به چرخه تولید، این موضوع را گامی مهم در توسعه اقتصادی و رونق اشتغال شهرستان ارزیابی کرد.