به گزارش برترین خبر و به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، دکتر موسوی تاکامی، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان خواستار تسریع در احداث 1565 مگاوات نیروگاه حرارتی مصوب استان های مازندران و گلستان شد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ پایداری شبکه برق استان های مازندران و گلستان و حذف ناترازی 1700 مگاواتی بین تولید و مصرف و همچنین در دست اجرا بودن برخی پروژه های مصوب این شرکت، بر ضرورت تسریع در احداث 1565 مگاوات نیروگاه حرارتی مصوب استان های مازندران و گلستان تأکید کرد.

دکتر موسوی تاکامی، نیروگاه حرارتی 451 مگاواتی سرخرود محمود آباد، بلوک دوم نیروگاه 484 مگاواتی سیکل ترکیبی نکا، بخش بخار نیروگاه 480 مگاواتی سیکل ترکیبی علی آباد استان گلستان و نیروگاه حرارتی 150 مگاواتی زیم آور ساری از جمله پروژه های در دست اجرای این شرکت اعلام کرد و افزود: باید با تسریع در روند اجرا، این پروژه در اسرع وقت وارد فاز عملیاتی شوند تا امکان بهره برداری از آنها طی فازهای مختلف از پیک برق سال آینده میسر شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان همچنین بر ضرورت مکان یابی، تأمین منابع مالی و برگزاری مناقصه پروژه های نیروگاهی به ظرفیت 2000 مگاوات جدید جهت اجرا تا پایان سال 1405 برای حفظ تراز تولید و مصرف تأکید کرد.