به گزارش برترین خبر ، کریم زاده مدیرکل شیلات مازندران گفت: ماهیگیران استان حدود۴۱۶ تن انواع ماهیان استخوانی از ۱۷ مهر تا پایان آبان از دریای خزر صید و روانه بازار مصرف کردند.

او ارزش اقتصادی این میزان صید را ۶۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: هرچند میزان صید به دلیل شرایط نامساعد جوی و کاهش تلاش صیادی، کاهش ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، ولی ازلحاظ ارزش اقتصادی افزایش ۵۵ درصدی را شاهد هستیم.

کریم زاده گفت: ترکیب گونه‌های ماهیان صید شده صیادان تعاونی‌های پره استان تاکنون، ۶۰ درصد کفال، ۲۰ درصد کپور و سفید بوده است.

او افزود: گونه ماهی سفید درسبد صید افزایش ۱۰درصدی داشته که دلیل آن، اجرای طرح‌های کمک به تکثیر طبیعی ماهی با مشارکت خود صیادان و نیز تکثیر و رهاسازی چندین میلیون قطعه بچه ماهی سفید هرساله به دریا در راستای بازسازی ذخایر آبزیان دریایی است.

مدیرکل شیلات مازندران، گفت: حدود ۴ هزار نفر صیاد درقالب ۵۰ شرکت تعاونی پره ماهیان استخوانی بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید ماهیان استخوانی سازمان شیلات ایران با دریافت مجوز صید خود را از ۱۷ مهرماه در دریا آغاز کردند و و تا ۱۵ فروردین سال آینده صیدشان ادامه خواهد داشت..