به گزارش برترین خبر، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: شهدای شناسایی شده انفجار حله به ۳۸ نفر رسیده است.

دکتر مسعود قادی پاشا افزود: تعیین هویت اجساد بر اساس مطابقت DNA با خانواده های درجه یک شهدا، در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی کهریزک ادامه دارد.

اسامی شهدای شناسایی شده از طریق DNA به شرح زیر است:

۱٫ کاظم صالحی

۲٫ فیصل سگوری

۳٫ معصومه جنادله

۴٫ زهرا حلفی

۵٫ سبیحه بالدی

۶٫ ملوک جهانگرد اهوازی

۷٫ زهرا حسونی زاده چلداوی

۸٫ سحر قائدی

۹٫ نسرین یوسفی

۱۰٫ محمدرضا رومزی

۱۱٫ فاطمه فرجیان

۱۲٫ فضیله صالحی

۱۳٫ خیری حسین پور

۱۴٫ توران اسکندری

۱۵٫ سید عظیمه آذریون

۱۶٫ ژیلا شاهزاده

۱۷٫ ناصر اسدی رکنی

۱۸٫ فاطمه قاسمی

۱۹٫ زهرا عبیاوی

۲۰٫ بی بی هایده حیات زاده

۲۱٫ محمد جواد قائدی

۲۲٫ علی قائدی

۲۳٫ مینا جدیدی فیاض

۲۴٫ حمیده لطیفی

۲۵٫ هاشمیه صالحی

۲۶٫ مریم جنادله

۲۷٫ حلاوه موردی

۲۸٫ زهرا عگله زاده

۲۹٫ سیده زهرا نایپ پور

۳۰٫ طاهره رزاقی منش

۳۱٫ حمیده موسوی

۳۲٫ لطیفه عبیات

۳۳٫ اختر ارجمند نژادیان

۳۴٫ مرضیه شمس الدین

اسامی جدید:

۳۵٫ فاطمه دارندی

۳۶٫ مریم یوسفی

۳۷٫ حسنه صالحی

۳۸٫ ضامن علی توفان

از جمعه شب (۵ آذرماه ۱۳۹۵) و انتقال پیکر ۵۲ نفر از شهدای انفجار حله عراق، متخصصین ژنتیک قانونی پزشکی قانونی استان تهران در مرکز تشخیصی – آزمایشگاهی پزشکی تهران، کار تعیین هویت از روی DNA شهدا و خانواده های درجه یک آن ها را آغاز کرده اند و این کار همچنان ادامه دارد.

 

منبع/ ایسنا