به گزارش برترین خبر ، احمد حسین زادگان در حاشیه نشست بررسی گردشگری دریایی مازندران اظهار داشت : این سرمایه گذاری ها در بخش ساخت اسکله دریایی برای بهره گیری از ظرفیت های موجود سواحل خزر در حوزه استحفاظی مازندران انجام خواهد شد.

وی آمادگی این افراد برای سرمایه گذاری تنها در ساخت اسکله دریایی گردشگری را افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای صدور مجوز اجرای طرح گردشگری دریایی، حفاظت از محیط زیست در اولویت قرار می گیرد.

استاندار مازندران با اعلام اینکه از طریق فعال شدن گردشگری دریایی استان برای بیش از هفت هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد، تاکید کرد: شایسته مازندران نیست با این همه ظرفیت اقتصادی نهفته دارای فقر و بیکاری باشد و نتواند از صدها کیلومتر ساحل دریای خزر برای حل مشکلات اقتصادی استان بهره ببرد.

نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: درخواست متقاضیان برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی به صورت میدانی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی دخیل در صدور مجوز به خصوص محیط زیست بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

حسین زادگان افزود: پس از بررسی میدانی و توافق، حداقل در مرحله اول ۱۰ مجوز برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی بدون نام صادر و در اختیار استانداری قرار می گیرد تا پس از تایید اهلیت سرمایه گذار، مجوز در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.

استاندارمازندران گفت: تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت سواحل مازندران در حوزه گردشگری مورد استفاده قرار گرفته است و بقیه ظرفیت ها بویژه در حوزه گردشگری مورد غفلت واقع شد.

وی افزود: مازندران با داشتن حدود ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر با احتساب آزادسازی سواحل در حریم ۶۰ متری، ظرفیت خوبی برای اجرای طرح های گردشگری دریایی دارد و باید از این ظرفیت بهره برداری کرد چنان که در استان های دارای ساحل در این بخش‌ سرمایه گذاری خوبی انجام شده است./moj