به گزارش برترین خبر ، امینی‌شاد در گفت‌وگوی اختصاصی که به مناسبت رونمایی مجازی  از کتاب جدیدش به نام “حکمرانی خوب در شهرداریها” گفت: ادعای حکومت مردم یا همان حکمروایی یا حکمرانی خوب با تشکیل حکومت محلی و پررنگ کردن نقش مردم ( دموکراتیزه کردن تصمیم سازی‌ها و حتی تصمیم گیری‌ها) معنی و مفهوم پیدا می‌کند و این میسر نمی‌شود مگر اینکه ساختار نظام اداری تغییر کرده و اعتماد دوطرفه گردد.

وی تصریح کرد: شهرها و  روستاها بایستی با استفاده از  توانایی‌ها و ظرفیت خود با دیپلماسی مناسب با سایر شهرهای داخل و بیرون تعامل و حتی رقابت کنند و این اتفاق نمی افتد  مگر تغییر ساختار داشته باشیم تا نقش شهرها و روستاها در توسعه کشور پررنگ شود و برای تحقق این امر  بایستی نگاه ها از پایین به بالا باشد.

امینی شاد تاکید کرد: اصول حکمرانی خوب یکیست اما معتقدیم می‌بایست بومی‌سازی شده و به  شاخص‌های آن نیز افزود چرا که  نوع نگاه ما به زندگی متفاوت است و حتما غیر از بعد مادی آن،بعد معنوی هم برای ما حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: میشود  از همه ظرفیت‌های اقتصادی، قانونی، آموزشی و انسانی در جهت بهبود حکمرانی استفاده کرد.

امینی شاد تصریح کرد: شهرداری‌ها به عنوان پیش قراولان خدمت رسانی و یک نهاد اجتماعی موثر  هم می‌توانند پایلوت حکمرانی خوب برای دولت شوند و هم باعث توانمند شدن سرمایه ها و نهادهای اجتماعی با تعریف شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها در جهت توسعه کشور با ایجاد بستر رقابتی شفاف بین  شهرهای داخل و بیرون .

وی با اشاره به اینکه حکمرانی خوب سبب پویایی جامعه و همچنین ایجاد اعتماد خواهد شد که نیاز جامعه کنونی می‌باشد، گفت: دولتی مشارکت پذیر و البته کارآفرین و علاقمند به توسعه اگاهانه کشور  و  مجلسی تحول گرا به عنوان یک مولفه حیاتی و عامل تعیین کننده مردم سالاری می‌تواند ضامن تشکیل حکومت محلی توانمند برای پررنگ کردن نقش مردم در پیشرفت کشور باشد چرا که توسعه کشور در گرو توسعه شهرها و روستاها به عنوان ماژولهای اقتصادی و فرهنگیست .

وی در ادامه اظهار کرد:  بایستی از اداره سنتی شهرها و روستاها  عبور کرد  و این با تغییر اندیشه های حکمرانی میسر می‌شود.

امینی‌شاد ریشه ی عموم بی تفاوتی ها را در نادیده شدن یا عدم نقش آفرینی مردم در اداره کردن  دانست و افزود: کارآمدی در حکمرانی نیازمند اجرای سیاست‌هاییست که با مشارکت مردم  به ثبات و امنیت روانی انسانها بیانجامد.

وی هدف کتاب حاضر را شناساندن مفهوم حکمرانی خوب ،نظریات و مدلهای حکمرانی خوب و اکیدا پرداخت حکمرانی خوب در شهرداریها به مدیران شهرداریها و حتی  دهیاریها در ایران دانست و افزود: خط مشی توانمند کردن مردم و سپس واگذاری امور بدستشان تنها راه عبور است.

امید است که محتوای کتاب برای تصمیم سازان و مدیران جهت رفتن در مسیر ارتقا کیفیت زندگی ساکنین  شهرها و روستاها مفید باشد.

گفتنی ست علی امینی شاد ساکن شهرستان رامسر است، وی در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری بصورت تخصصی مطالعات داشته و دارد./ خبرآنلاین