به گزارش برترین خبر ، علی اصغر یوسف نژاد  در خصوص جلسه بررسی رأی اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت گفت: از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۳، ثبت نام برای موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی آغاز خواهد شد. از ساعت ۱۳ تا ۱۷ نوبت اول بررسی رأی اعتمادها است و پس از یک ساعت استراحت نوبت دوم بررسی رأی اعتمادها تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز آقای روحانی رئیس جمهور برای دفاع از برنامه ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی حضور می یابد.

نماینده مردم ساری اظهار داشت: هر مخالف و موافق به مدت ۱۵ دقیقه، نظرات خود را اعلام می کند. وزیر پیشنهادی نیم ساعت می تواند از برنامه های خود دفاع کند. بنابراین حدود ۶ ساعت بررسی رأی اعتماد به وزرا طول خواهد کشید. یک ساعت هم رئیس جمهور صحبت می کند. یک ساعت هم استراحت برنامه ریزی شده است. بنابراین پیش بینی می شود تا ساعت ۲۱ یا ۲۲ بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به پایان برسد./مهر