به گزارش برترین خبر ، قاسم اوویس در پاسخ به اینکه آیا در مازندران کمبود دوز دوم واکسن وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: با توجه عدم تامین واکسن از مسیر واردات، کمبود برای دوز دوم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه  اگر به موقع دوز دوم تزریق نشود چه اتفاقی می افتد نیز خاطرنشان کرد: از طریق وزارتخانه اعلام شده، دوز دوم را تا سه ماه می توان تزریق کرد.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به این سوال که در صورتیکه به دلیل فاصله زمانی نیاز به تزریق دوز سوم باشد، آیا مطالعات لازم برای دریافت سه دوز واکسن کرونا صورت گرفته است یا خیر، گفت: دریافت سه دوز واکسن کرونا تحقیقاتی بوده و تزریق آن مبتنی بر تصمیم کشوری هست./isna