به گزارش برترین خبر ، حجت الاسلام نیما ارزانی به مناسبت روز پرستار یادداشتی را ارسال کرد.

متن یادداشت به شرح زیر است:
هر ساله میلاد حضرت زینب که در تقویم ما روز پرستار نام گزاری شده است برای ما روزی است که به پرستاران تبریک بگوئیم و یادی از زحمات این قشر عزیز داشته باشیم. هرچند امسال روز پرستار با سال های قبل تفاوت زیادی داشت هم به شب یلدا خورده است و هم با شرایط سخت کرونا نزدیک ۱سال است سخت درگیر و مشغول هستند.تعدادی جان خود را از دست دادند و شهید سلامت شدند تا همگان بدانند که پرستاران هم مقل رزمندگان در صف اول مجاهدت خواهند بود.
هرچند تقدیر و تشکر از پرستار کار مهمی است و نباید فراموش کرد اما آیا پرستاران فقط به تقدیر ما دارند و آیا فقط یک روز باید از آنها یاد کرد؟
کرونا آمد و تمام پرسنل بخش درمان ما گرفتار این بیماری تا جایی که بعضی ها واقعا در خطر شدید خودشان و خانواده های شان بودند اما کم نگذاشتند و پا پس نکشیدند ولی جای مسئولین کجاست؟
نقش متولیان نظام سلامت کجاست؟
روز گذشته به یکی از بیمارستان های دولتی رفتم و با تعدادی پرستار هم کلام شدم گفت فوق العاده کرونا خرداد را با حقوق این ماه گرفتیم. آقای وزیر محترم بهداشت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی پرستاران  فقط به لوح تقدیر شما نیاز دارند در شرایط سخت جامعه و معیشت آنها برای داشتن روحیه و توان خدمت به بسته های تشویقی نیاز دارند که خود دولت هم به اقشار مردم و اصناف گوناگون داده است اما آیا حق این پیشگامان مبارزه این است که فقط مردم در رسانه ها و فضای مجازی با پیام های محبت آمیز تشکر کنند و متولیان درمان در خواب شب یلدای خود باشند؟
حق مطلب اینجا بود که امسال با تصمیمی درست و اقدامی در خور تحسین این روز جشن گرفته می شد. شنیدم روز گذشته در یکی از بیمارستان ها خیری آمد و به هر پرستار کارت هدیه ۲۰۰هزار تومانی داد.
این حرکات مردمی برای من بسیار زیباست و مانده ام چرا مسئولی که توان ندارد اصرار بر ماندن دارد. رئیس شبکه بهداشتی در شمال که کارانه نیروهای ستادی اش برایش مهم است نه حق الزحمه پرستار قرار دادی اش هرگز نمی فهمد که درد پرستار چیست تا حالا بخواهد از او تجلیل کند.
من خوشحالم از این جهت که مردم ما در روز پرستار مثل همیشه رو سفید کردند  سفید پوشان سلامت میهن عزیز را اما باید تاسف خورد به حال آن مدیرانی که مثل همیشه سر در گریبان برده و نقد و تذکر هم به حالشان سودی ندارد.
بهترین لحظات و شاد ترین ایام را برای پرستاران عزیز میهن پهناور و مردم خوب و قدرشناس ایران خواستارم.