به گزارش برترین خبر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه مازندران، اولین جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم سیاسی گرایش مسایل ایران در دانشگاه مازندران، روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.

براساس این گزارش در این جلسه، محبوبه همتی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه مازندران از رساله خود با عنوان “ریشه‌ها و پیامدهای دولت پریبندال در ایران دوره پهلوی دوم” در حضور هیات داوران با ترکیب: دکتر مرتضی علویان استاد دانشگاه مازندران(استاد راهنما)، دکتر علی کریمی مله استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران(استاد راهنما )، دکتر رحمت عباس تبار(استاد مشاور)، دکتر اسلامی(استاد داور خارجی)، دکتر حسین رفیع( استاد داور داخلی)، دکتر رادمرد( استاد داور داخلی) و دکتر محمد تقی قزلسفلی(نماینده تحصیلات تکمیلی) دفاع کرد.