به گزارش برترین خبر مصاحبه تند افشین پیروانی و اتهام هایی که او به امیر قلعه نویی زد با واکنش های زیادی از سوی اهالی فوتبال همراه شده است.

در این بین مهدی رحمتی که سال ها سابقه شاگردی امیر قلعه نویی را دارد اعتراف کرد که خودش در سال های قبل درگیری هایی داشته ولی حالا پشیمان است و دوست دارد آن را جبران کند.

او که در متن مفصل خود از امیر قلعه نویی به عنوان یکی از استادهای خود یادکرده از طرفین می خواهد اختلاف ها را کنار بگذارند.
مهدی رحمتی بعد از پشت سرگذاشتن چند فصل سخت در استقلال برای فصل جدید به شهر خودرو رفته و روزهای آرام، به دور از حاشیه و البته موفقی را پشت سر می گذارد.