به گزارش برترین خبر و به نقل از  روابط عمومی دانشگاه مازندران، براساس اعلام اداره‌کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در اجرای طرح پایش تندرستی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹، دانشگاه مازندران در بین ۵ دانشگاه نمونه و برتر دانشگاه‌های سراسر کشور قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، اداره‌کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پس از بررسی ۵۱ دانشگاه مجری طرح ملی و فراگیر پایش تندرستی دانشجویان بر اساس شاخص‌های ده‌گانه، ۵ دانشگاه مازندران، تربیت مدرس، بیرجند، الزهرا و اصفهان را به عنوان دانشگاه‌های برتر کشور در اجرای طرح مذکور انتخاب کرد.

یادآور می‌شود: کیفیت ارزیابی وضعیت بدنی دانشجویان در ۳ بخش(تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی، ساختار قامتی و اسکلتی، آمادگی جسمانی)، رعایت برنامه زمان‌بندی و اجرای مناسب و یکسان برای دانشجویان دختر و پسر و کیفیت داده‌های ثبت‌شده، از جمله شاخص‌های موردنظر سازمان دانشجویان در انتخاب دانشگاه‌های برتر در اجرای طرح پایش تندرستی بود.