به گزارش برترین خبر ، احمد حسین زادگان در دیدار مسلمی، رئیس جامعه نابینایان استان مازندران با اشاره به اینکه مجموعه اداره کل بهزیستی استان حمایت ویژه ای از این مجموعه داشته است، خاطرنشان کرد: تشکل های مردمی همچون جامعه نابینایان کمک حال دولت هستند و دستگاه های اجرایی باید به این حوزه نگاه اجتماع محور داشته باشند.

وی تصریح کرد: خدمات اجتماعی در بخش نابینایان باید مردم محور و اجتماع محور باشد و انجمن هایی مثل نابینایان باید حمایت شوند.

استاندار مازندران گفت: ایمن سازی شهری و تسهیل رفت وآمد این عزیزان یکی از اولویت های این بخش است؛باید مشکلات تردد نابینایان را حل کنیم و از ظرفیت های حوزه شهری جهت اجرای پروژه های مناسب سازی معابر شهری برای نابینایان استفاده نماییم.

حسین زادگان افزود: اشتغال معلولین در قالب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین باید مورد توجه قرار گیرد،دستگاه های اجرایی باید نسبت به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین در راستای به کارگیری این عزیزان با توجه به شرایط اهتمام بورزند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه دولت در افزایش مستمری معلولین به خوبی عمل کرده است، گفت: بهزیستی و انجمن های زیر مجموعه همچون جامع نابینایان باید بخشی از اعتبارات خود را به بخش پژوهش اختصاص دهند تا با کمک دستگاه های اجرایی بتوانند از ظرفیت های قابل توجه سازمان بهزیستی بدرستی در راستای توسعه اجتماعی استفاده نمایند.

وی در پایان یادآور شد: نگاه مجموعه دولت به بهزیستی نگاه حمایتی است و همه باید چنین نگاهی به این مجموعه داشته باشند.