به گزارش برترین خبر به نقل از  روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ مهندس شعبان زروکی در گفتگویی اظهار داشت: یک حلقه چاه با آبدهی ۴۰ لیتر در ثانیه و یک حلقه چاه دیگر نیز با آبدهی ۲۵ لیتر در ثانیه به منظور رفع کمبود آب به ویژه در مواقع پیک مصرف برای آبرسانی به ۴۵۰۰ خانوار شهرهای نور، رویان و چمستان حفر شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای حفر این دو حلقه چاه را ۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر عملیات ساخت اتاقک، محوطه سازی و اجرای خطوط انرژی و انتقال آب و نیز تجهیز این  دو حلقه چاه با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان در دست اجراست که پس از بهره برداری وارد مدار خواهد شد.