به گزارش برترین خبر  ،  دکتر آقایی با اشاره به این‌که رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها در حوزه انرژی‌های سبز و توسعه پایداری‌های زیست محیطی (UI GreenMetric)، ابتکاری از دانشگاه اندونزی است، گفت: این نظام رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۰ بر پایه مقایسه دانشگاه‌ها در حوزه به‌کارگیری انرژی‌های سبز و تجهیزات بدون ضرر برای ارتقای توسعه پایدار در موسسات آموزش عالی و هم‌چنین برای سنجش سیاست‌های پایداری و تسهیل مقایسه بین آن‌ها در سراسر جهان راه‌اندازی شده است و این امکان را به دانشگاه‌ها می‌دهد تا تجربیات‌شان در مورد مسایل مرتبط با توسعه پایدار و مسایل زیست محیطی را به اشتراک بگذارند.

مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران با بیان این نکته که نظام رتبه‌بندی گرین متریک در سال ۲۰۱۱، با تکمیل بیشتر شاخص‌های مرتبط با پایداری زیست محیطی، ۱۱ شاخص جدید را در ۵ محور به شاخص‌های موجود اضافه کرد، افزود: در سال ۲۰۱۲، آموزش نیز به عنوان یک شاخص محوری در این نظام رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفت. این رتبه‌بندی هم اکنون از شش محور کلیدی زیرساخت و تجهیزات(۱۵٪)، انرژی و تغییرات اقلیمی(۲۱٪)، مدیریت پسماند(۱۸٪)، مدیریت مصرف آب(۱۰٪)، حمل‎ونقل(۱۸٪) و آموزش و پژوهش(۱۸٪) برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها استفاده می‌کند.

دکتر آقایی با تاکید بر این موضوع که نظام رتبه‌بندی گرین متریک، برنامه‌های خود را با مطالعه سایر نظام‌های رتبه‌بندی مانند تایمز، کیواس، شانگهای و وبومتریکس توسعه داده است، اظهار داشت: به همت اداره علم‌سنجی و معاونت پژوهشی دانشگاه، دانشگاه مازندران برای نخستین بار در سال 2021 در این نظام رتبه‌بندی بین‌المللی حضور پیدا کرده است. این نظام رتبه‌بندی در سال 2021 رتبه دانشگاه‌های فعال در این حوزه را اعلام نموده است. دانشگاه مازندران در بین حدود 1000 دانشگاه مورد بررسی در این رتبه‌بندی، حایز رتبه 740 در کل دانشگاه‌های دنیا و رتبه 28 در بین دانشگاه‌های ایران شده است.

مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران در پایان با اشاره به امتیازات دانشگاه در این نظام رتبه‌بندی در سال 2021 با توجه به محورهای 6 گانه موجود خاطرنشان ساخت: دانشگاه مازندران در شاخص‌های زیرساخت و تجهیزات مرتبط با انرژی‌های سبز و توسعه پایدار 700 امتیاز، انرژی سبز و تغییرات اقلیمی 1025 امتیاز، مدیریت پسماند 525 امتیاز، مدیریت مصرف آب 500 امتیاز، حمل‌ونقل 825 امتیاز و در شاخص آموزش و پژوهش500 امتیاز کسب کرده است که در مجموع، موفق به کسب 4075 امتیاز(75/40 درصد کل امتیاز ممکن) شده است.

 

 

رتبه و امتیازات دانشگاه مازندران در محورهای مختلف

محور امتیاز کسب‌شده درصد امتیاز کسب‌شده از کل امتیاز رتبه جهانی رتبه ملی
زیر ساخت و تجهیزات 700 67/46 701 30
انرژی سبز و تغییرات اقلیمی 1025 81/48 453 16
مدیریت پسماند 525 17/29 782 26
مدیریت مصرف آب 500 50 608 28
حمل و نقل 852 83/45 711 31
آموزش و پژوهش