به گزارش برترین خبر ، دکتر جمال قاسمی رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازندران در این نشست ضمن تشریح الزامات و رهیافت‌های دانشگاه‌های نسل سوم، هدف از برگزاری این نشست را اشتراک‌گذاری تجارب دانشگاه‌های استان برای اجرای طرح تحول ارتباط متقابل دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانست.
عضو هیات امنای کارآفرینان استان مازندران با بیان این‌که روند تعاملی بین دانشگاه‌ها و صنعت و‌ جامعه با حمایت استانداری مازندران و‌ دستگاه‌های اجرایی درحال سیاست‌گذاری و اتخاذ تمهیدات اجرایی می باشد تاکید کرد: دانشگاه‌ها برای گذار به نسل دانشگاه‌های کارآفرین، باید ارتباط هدف‌مندی با صنعت و جامعه داشته باشند. هم‌چنین علاوه بر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، نشست‌های کاربردی و تعاملی سازنده‌ای با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صنایع و نهادهای صنفی بخش خصوصی خواهیم داشت.
دبیر طرح تحول ارتباط دانشگاه  با صنعت و جامعه دانشگاه های استان با اشاره به این‌که در این نشست، راهکارهای عملیاتی اجرای دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص طرح تحول ارتباط با صنعت و جامعه بحث و تبادل نظر شد، افزود: اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی، بررسی مشوق‌های حرکت‌بخش در دانشگاه‌ها، روندهای کارورزی دانشجویان در صنعت، میز همکاری دانشگاه و صنعت، مساله‌یابی و حل مسایل صنعت و‌ جامعه، آموزش و ترویج کارآفرینی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان، شورای ارتباط صنعت با دانشگاه‌های استان، راه‌اندازی سامانه اطلاعات و توانمندی‌های اعضای هیات علمی‌، آسان‌سازی قراردادهای پژوهشی با صنعت، گذراندن فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت، برگزاری استارتاپ‌های کارآفرینانه دانشجویی، حضور خبرگان صنعتی و فعالان کسب‌وکارهای موفق در کلاس‌های آموزشی، ارتباط با واحدهای تحقیق و توسعه صنعت(R&D) ، هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانش آموختگان نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.