به گزارش برترین خبر ،  به نقل از وزارت اقتصاد، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در اطلاعیه ای، نحوه تسویه بدهی ها و مطالبات پیمانکاران و کلیه اشخاص مشمول را که متقابلا به دولت بدهکار و از آن طلبکار هستند، از طریق صدور اسناد (اوراق) خزانه نوع اول اعلام کرد.

نحوه تسویه بدهی ها و مطالبات پیمانکاران دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اولبه گزارش خبرگزاری صداوسیما از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس این اطلاعیه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی، شهرداری ها و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) مشمول این اطلاعیه می شوند که بر مبنای بند (و) تبصره۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ﻫ مورخ سی تیرماه سالجاری هیئت وزیران در ارتباط با صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول صادر شده است.

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در این اطلاعیه، اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول را اسناد تعهدی خاصی عنوان کرده است که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات آیین نامه مذکور، توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص مشمول، کلیه اشخاصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت) و یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، می توانند برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام کنند.

بنا بر این گزارش، این افراد می‌باید تقاضای خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول مطابق نمونه شماره (۱-الف) پیوست (مندرج در لینک انتهای خبر) و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن مطابق نمونه‌های شماره (۲)، شماره (۳) و شماره (۴) بر مبنای محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار، حسب مورد در استان به اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت اموراقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱) ارسال کنند.

اطلاعیه تصریح دارد: اداره ‌کل امور اقتصادی و دارایی استان محل استقرار دستگاه ‌اجرایی بدهکار، ضمن بررسی و تکمیل مدارک لازم، نسبت به تهیه و تایید درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و ارسال آن به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اقدام می‌کند.

آخرین اطلاعات مرتبط با فهرست مذکور و تغییرات آن در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی به نشانی http://iridmo.mefa.ir قسمت اوراق تسویه خزانه قابل دریافت است.