به گزارش برترین خبر ،  مجید بهادری با بیان اینکه افزایش ناگهانی دمای هوا به بیش از ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی گراد نسبت به درجه حرارت معمولی منطقه تنش گرمایی گفته می شود، توصیه های فنی مقابله با تنش های نوری و گرمایی در باغات مرکبات را اعلام کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه این تنش در مرحله اول رشد میوه به ویژه اگر با خشکی و باد همراه باشد می تواند موجب ریزش شدید میوه چه ها شود، افزود: در مرحله دوم رشد میوه تنش گرمایی و دمای بالای ۳۸ درجه بویژه اگر با خشکی و نور زیاد همراه باشد سبب ریزش نخواهد شد بلکه ممکن است موجب آفتاب سوختگی میوه ها شود.

وی درباره مرحله اول رشد میوه (گلدهی تا پایان ریزش تابستانه) بیان کرد: در این مرحله درجه حرارت مناسب برای تشکیل و رشد میوه حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است و درجه حرارت بیش از ۳۵ درجه موجب کاهش فتوسنتز و کاهش رشد میوه ها و درجه حرارت بالاتر از ۳۸ درجه بویژه اگر با خشکی و باد همراه باشد و نیز درختان دارای ناهنجاری های تغذیه ای باشند، سبب ریزش غیر نرمال گل و میوه چه ها در باغ های مرکبات خواهد شد.

بهادری به باغداران توصیه کرد برای کاهش خسارت تنش های احتمالی، مدیریت مناسب تغذیه (به ویژه نیتروژن، کلسیم، بور) و آبیاری در مرحله رشد میوه را انجام دهند اما در هنگام وقوع تنش یا روز قبل از تنش نسبت به آبیاری سبک اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در صورتی که درجه حرارت بیش از ۳۸ تا ۴۰ درجه باشد و هوا خشک و با باد همراه باشد، اقدامات فوق به تنهایی نمی تواند مانع خسارت شود به همین دلیل آب پاشی با آب معمولی (آب غیر شور) به همراه مویان (صابون گیاهی) به میزان نیم در هزار لیتر قبل از رسیدن به درجه حرارت بحرانی توصیه می شود.

این مسوول با اشاره به اینکه این آب پاشی می تواند دمای سطح برگ ها را ۵ تا ۱۰ درجه کاهش و رطوبت نسبی میکروکلیمای تاج و اطراف آنرا ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد، افزود: میزان آب مصرفی برای آب پاشی در این مرحله، حدود ۲ تا ۴ برابر میزان آب مصرفی در سمپاشی های معمول است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در خصوص فاز دوم (از ریزش تابستانه تا زمان بلوغ میوه ها از اوایل تیرماه تا اواسط شهریور ماه)، اظهار کرد: در این مرحله از رشد میوه، تنش های گرمایی، درجه حرارت های بالا همراه با نور زیاد دیگر موجب ریزش نخواهد شد بلکه باعث آفتاب سوختگی میوه ها می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران، وی ادامه داد: تنش خشکی، ناهنجاری های تغذیه ای و مانداب منطقه ریشه موجب تشدید خسارت می شود، این آفتاب سوختگی بیشتر در سمت جنوب و جنوب غربی درختان به خصوص در نارنگی های پیش رس و میان رس انشو و پیج رخ می دهد به همین دلیل برای کاهش خسارت و بهبود کیفیت میوه ها مدیریت بهینه تغذیه بویژه مصرف نیتروژن، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، روی و بور در اوایل تا اواسط مرحله دوم رشد میوه و مصرف پتاسیم و منیزیم در اواسط تا اواخر مرحله دوم رشد توصیه می شود.

این مسوول اظهار کرد: در درختان با شاخص سطح برگ پایین و میوه زیاد مانند اغلب درختان نارنگی انشو پیش رس و برخی درختان پیج، کلمانتین و… محلول پاشی با کائولین با غلظت سه تا چهار درصد به همراه مویان نیم در هزار بویژه در ضلع جنوب و جنوب غربی می تواند باز تابش نور را تا ۴۰ درصد افزایش داده و افتاب سوختگی را به شدت کاهش دهد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: زمان مناسب برای کائولین پاشی حداقل یک مرحله و حداکثر دو مرحله توصیه می شود، مرحله اول در اواسط تیرماه و در صورت نیاز مرحله دوم در اواسط مرداد است.

وی با بیان اینکه در مبارزه شیمیایی تابستانه با آفات غالب درختان مرکبات، کاربرد روغن ولک معمولی به میزان یک در هزار لیتر و در شرایط حاد تنش گرمایی، جایگزین کردن روغن مویان به مقدار یک در هزار توصیه می شود، گفت: باغداران نسبت به آبیاری باغ قبل از سمپاشی و محلول پاشی اقدام و از اختلاط کودها و عناصر غذایی با سموم تابستانه خودداری کنند.