به گزارش برترین خبر ، محمدی در جلسه‌ای که با حضور مهندس رستمی معاون بازرگانی استان و مدیران تاسیسات گاز مایع در شهرستان برگزار شده بود درراستای الکترونیکی شدن گاز مایع گفت: طی دستورالعمل های دریافتی از ستاد مقرر شد با جدیت بیشتری تخصیص سوخت گاز مایع به بخش خانوار مناطق فاقد گاز طبیعی با همان کارت بانکی که نفت سفید دریافت میگردد انجام شود که از سال قبل اجرایی شد و نیاز به مشارکت بیشتری مردمی به منظور افزایش سهمیه شهرستانی دار ولیکن در بخش صنایع و اصناف می بایست به جهت ارائه درخواست وارد درگاه اینترنتی سامانه تجارت آسان جدید شوند تا بر اساس آن به صورت اینترنتی میزان درخواست شده برای شرکت ارسال تا تایید انجام شود و با کارت بانکی در تاسیسات گاز مایع شهرستان نور اقدام به دریافت نمایند.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان نور افزود : خودرو های که از گاز مایع استفاده میکردند نگران نباشند تدابیری اندیشیده شده که انشاءالله به صورت خبر اطلاع رسانی خواهد شد و امیدواریم طی چند روز آینده چگونگی دریافت گاز مایع جهت خودرو هم پس از بررسی نهایی اعمال شود

رحیم محمدی در خصوص سوخت بخش اصناف بویژه مشاغل خاطر نشان کرد: آن دسته از مشاغلی که نیاز به سوخت گاز مایع دارند یا باید پروانه کسب داشته باشند و یا اینکه مانند ایزوگام کار ها گواهی مهارت ارائه نمایند که این بخش در حال اجرای آزمایشی هستیم که این مشکل هم رفع خواهد شد .