به گزارش برترین خبر ؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میاندورود  گفت: از مجموع یکهزار و ۴۲ تنظیم و تمدید سند اجارات، تعداد ۵۹۶ سند مربوط به اجاره اولیه و تعداد ۴۴۶ مورد آن مربوط به تمدید اسناد اجاره است.

محمود فیاض بخش با بیان اینکه کار تنظیم و تجید اجاره رقبات موقوفات همه ساله و به صورت مستمر انجام می‌شود، افزود: افراد حقوقی و حقیقی که ‏متصرف املاک و اراضی موقوفه هستند طبق موازین شرعی و قانونی باید حقوق موقوفات را پرداخت کنند.

وی با اشاره به ‏فعالیت سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه، ادامه داد: تمام امور مربوط به بقاع متبرکه و موقوفات در این سامانه انجام ‏می شود که با راه اندازی این سامانه کار خدمت رسانی به مستاجران، متولیان، هیات امنا و دیگر ارباب رجوعان مرتبط تسریع می‌شود و بویژه نسبت به هزینه کرد موقوفات و بقاع متبرکه نظارت اساسی صورت می‌گیرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میاندورود  با بیان اینکه ظرفیت شهرستان در افزایش قرارداد اجاره موقوفات بالا است، اما از نظر تعدادنیروی انسانی دچار مشکل هستیم، افزود: دریافت اجاره موقوفات موجب اجرای نیت واقف می‌شود و اوقاف تمامی عواید موقوفات را بر اساس نظر واقف که در وقف نامه ذکر شده است، هزینه می‌کند.

وی بر تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف براساس نیاز روز جامعه تاکید کرد و گفت: از وقف در حوزه تامین جهیزیه، کمک هزینه تحصیلی، پژوهشی، علمی و دانشگاهی استقبال می‌کنیم.