به گزارش برترین خبر ، دکتر زلفی‌گل ضمن پاس‌داشت مقام شامخ معلم و استاد فرزانه آیت‌الله مرتضی مطهری در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، کسب استاد برگزیده طرح شاهد که حاصل تلاش و پشت‌کار اساتید در رسیدگی به امور مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر می‌باشد را تبریک گفت.

در متن این لوح آمده است: