به گزارش برترین خبر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران عباس پورنصراله به ارائه توصیه های فنی برای افزایش عملکرد در مزارع جو استان پرداخت و گفت: جو گیاهی یک ساله و روز بلند، مقاوم به خشکی و قلیائیت خاک و در مناطقی از استان که کشت گندم به دلایل شرایط نامساعد محیطی از قبیل شوری خاک و آب، سطح بالای آب زیرزمینی، توزیع نامناسب نزولات آسمانی و خشکی انتهای فصل عملکرد مطمئنی به دنبال ندارد، کشت می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره انتخاب بذر و روش تهیه و تامین بذر سالم، گفت: برای تهیه بذر سالم باید مزرعه ای را انتخاب کرد که ظاهری سالم و عاری از هرگونه آلودگی به بیماری و علف های هرز داشته باشد و در زمان داشت چندین بار مورد بازدید و گواهی کارشناسان کنترل بذر قرار گرفته باشند.

وی با بیان اینکه با عمل بوجاری علاوه بر حذف مواد زائد مانند کاه و کالش و دانه های شکسته، می توان دانه های آلوده را که از دانه های سالم سبک تر هستند، به راحتی جدا کرد، ادامه داد: برای ضد عفونی، بذور جو را با یکی از سموم توصیه شده مثل رورال تی اس یا کاربوکسین تیرام به نسبت دو در هزار (دوگرم سم برای هر کیلوگرم بذر) با اضافه کردن مقداری آب آغشته نمود، به طوری که تمام قسمت های بذر کاملا به وسیله سم مورد استفاده پوشانده شود، همچنین اضافه کردن آب موجب خیس شدن و چسبندگی بهتر سم به بذر می شود؛ مقدار آب مصرفی ۱ تا ۲ لیتر به ازای  هر ۱۰۰ کیلو بذر است.

وی با اشاره به اینکه برای تهیه زمین در مناطق با نزولات آسمانی بیشتر و دارای بافت سنگین خاک انجام شخم به عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر، دیسک و در صورت نیاز ماله ضروری است در خصوص مدیریت تغذیه، اظهار کرد: تغذیه گیاه، کلید اصلی موفقیت کشاورزان در حصول عملکرد بالا است، مهم ترین موضوع در تغذیه گیاه، رعایت زمان مصرف، میزان مصرف، نوع کود مصرفی و روش مصرف کود است.

این مسئول با بیان اینکه کشاورزان نسبت به انجام آزمون و توصیه بر اساس آزمون خاک اقدام کنند، به آنان توصیه کرد نسبت به مصرف کودهای اوره به میزان ۵۰ کیلوگرم، سوپر فسفات تریپل ۱۰۰ کیلوگرم و سولفات پتاسیم ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار به صورت پایه و پیش از کاشت با عملیات خاک ورزی و آماده سازی زمین، مصرف سرک کود اوره و کلرورپتاسیم در مراحل قبل از پنجه زنی، بعد از پنجه زنی، شروع آبستنی، ظهور برگ پرچم و گلدهی در هر مرحله به صورت میانگین ۴۰ کیلوگرم از هر کدام از کودها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر مصرف کودهای پایه برای افزایش عملکرد و بهبود شرایط رشد گیاه توصیه می شود در مراحل مختلف رشد فنولوژیک گیاه و برای افزایش تعداد پنجه، کنترل تنش خشکی و کم آبی، جلوگیری از ورس و جلوگیری از پوک شدن دانه از کودهای مناسب، دارای شماره ثبت کودی و مورد تایید موسسه خاک و آب کشور به صورت محلول پاشی استفاده شود.

وی کشاورزان را به مدیریت تغذیه تلفیقی توصیه کرد و افزود: قبل از کاشت از کودهای آلی و یا کودهای کامل آلی و همچنین تلقیح بذر با کودهای زیستی استفاده شود در این صورت میزان مصرف کودهای پایه کاهش می یابد.

پورنصراله در مورد تاریخ کاشت جو در مزارع بیان کرد: تاریخ کاشت در دشت از اول آذر تا ۳۰ آذر و در اراضی میان بند از ۱۰ آبان تا ۱۰ آذر و در ارتفاعات به دلیل وجود سرمای زودرس از ۲۰ مهر تا ۲۰ آبان است و به ازای هر روز تاخیر در کاشت مقدار نیم کیلو تا ۷۰۰ گرم به میزان بذر مصرفی توصیه شده باید اضافه شود تا حدودی از کاهش عملکرد جلوگیری شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره میزان بذر و عمق کاشت گفت: کشت ۲۷۰ بذر در متر مربع مناسب است که در شرایط کشت با خطی‌کار بسته به وزن هزار دانه ارقام بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار متغیر بوده و در کشت دست پاش ۱۴۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و در مناطق پر باران کشت با خطی‌کار غلات توصیه می‌شود؛ عمق مناسب کاشت نیز ۳ تا ۳۵ سانتیمتر باشد.

وی گفت:ارقام مناسب جو در منطقه، صحرا و اکسین برای مناطق دشت و میان‌بند و رقم پروداکتیو و نوبهار برای مناطق میان‌بند و ارتفاعات است که مورد کشت قرار می‌گیرد.