به گزارش برترین خبر ، بر اساس این اطلاعیه با توجه به اعلام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعطیلی ادارات در شهرهای قرمز  از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تا ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ قطعی بوده، بنابراین تمامی ادارات استانی و شهرستانی با وضعیت قرمز  تعطیل  می باشند و صرفا حضور مدیران کل و معاونین و روسای سازمان ها و مدیران مستقل واحدهای شهرستانی الزامی است.

حضور مدیران و کارکنان در موارد ضروری بنا به تشخیص مدیرکل یا مدیران سازمان های استانی در حداقل میزان و بنابه ضرورت خواهد بود.

همچنین طبق این اطلاعیه مدیران کل استان باید هماهنگی لازم را در وظایف محوله با استانداری‌ داشته باشند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران و بابل مستثنی بوده و به تشخیص رئیس دانشگاه باید اقدام شود.

البته تمامی کارکنان موظف هستند برای فراخوان و نیاز مدیران کل جهت موارد ضروری یا دور کاری در حالت آماده باش و در دسترس باشند.