جاری شدن سیل طی دو روز گذشته در استان گیلان خسارات زیادی داشته است، این تصویر کره اسب کشته شده در آغوش صاحبش در یکی از روستاهای اطراف صومعه‌سرا در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود.