حجت الاسلام قنبرعلی احمدی امام جمعه شهرستان نور در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی ۱۴۰۰ اظهار کرد: در سال جدید محوریت جلسات شورای فرهنگ و عمومی بر اساس شعار سال که ازسوی مقام معظم رهبری« تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامیده شده قرارداده شود.

وی تصریح کرد: ماه رمضان، ماه تولید معرفت در سایه شناخت و ارزیابی اعمال است.

امام جمعه شهرستان نور خاطرنشان کرد: روزه همان امساک و خودداری و خودنگهداری از آنچه که انسان را از مسیر صحیح انسانی منحرف می کند،است.

حجت الاسلام احمدی با اشاره به اینکه روزه برکات عظیمی دارد، افزود: انسان در سایه روزه می تواندخود ار بشناسد و معرفت ایجاد کند.

وی بیان کرد: ایجاد معرفت در زندگی مسئولین یکی از عوامل ضروری است که در سایه آن می توانند به دیگران نورانیت ببخشند و همچنین بهترین ره توشه برنامه زندگی و خدمت رسانی به مردم باشند .

امام جمعه شهرستان نور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که بر تولید ملی و بومی تاکید دارند،بیان کرد: زمانی که اقتصاد جامعه سالم باشد پدیده های ناهنجاری چون بیکاری ، فقر، بذهکاری های اجتماعی تا حد زیادی کاهش پیدا می کند و از سویی دیگر درچنین شرایط جنگ اقتصادی که دشمن تمام توانش رابرای تضعیف اقتصاد و قدرت خرید مردم با انواع عملیات ترکیبی کرده ، و در صدد تقابل مردم با نظام است، اما این اقتصاد سالم در مقابل آن می ایستد و مبارزه می کند.

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه همه بایدبرای رفع موانع فرهنگی و اجتماعی در مسیر تولید تلاش کنند، گفت: بعضی از مقوله های عرصه تولید یا اقتصاد به یکی از آداب عمومی تبدیل شده که اگر آن ها ریشه کن شود شکوفایی اقتصاد داخلی و اقتصاد مقاومتی رخ خواهد داد .همانگونه که بسیاری از کشورهای مدعی قدرت اقتصادی با اقتصاد مقاومتی و توانمند کردن تولید داخلی به قدرت رسیدند.

وی ادامه داد: باورکردن به ضرورت و اهمیت تولید ملی بر اساس ظرفیت های علمی و فناوری داخلی ، بهره مندی از روحیه نواوری و خلاقیت و پرهیز از روحیه تقلید از الگوهای غیر بومی ،اعتقاد جدی به تولید با کیفیت، نظارت همه جانبه در امر تولید کالای با کیفیت ، ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، پاسخگویی و ضمانت دهی و عذرخواهی و تکریم مشتری و نظم و انظباط درعمل به  وعده های ساخت و ارسال و تعمیر کالا ، باور به اهمیت و ضرورت خرید کالاهای داخلی ، احساس مسئولیت نسبت به حمایت تبلیغ کالاهای مرغوب داخلی ، تقویت بین نسلی و خانوادگی استفاده  از کالای ایرانی ، … همه از جمله مواردی که باید بومی سازی و تبدیل به یک فرهنگ در جامعه شود.

امام جمعه شهرستان نور با اشاره به اینکه حمایت از شرکت های کوچک نوآوری و دانش بنیان باید به یک فرهنگ تبدیل شود،ادامه داد: باید قوانین و مقررات نخ نما،کهنه و دست و پاگیرکه بسیاری از مردم در این مورد گله دارند باید برطرف شود.

حجت الاسلام احمدی گفت: باید مردم را برای حضور حداکثری در انتخابات ترغیب کنیم تا تنورانتخابات گرم باشد چراکه پیشرفت جامعه به انتخابات و حضور حداکثری و انتخاب اصلح برمی گردد.