به گزارش برترین خبر ، انتشار خبر رسوایی بارداری یک نامادری از پسر شوهر مرده اش بار دیگر دنیا را تکان داد و با بازخورد زیادی از سوی مردم مواجه شد.

از قرار معلوم، زن جوان که چندی پیش بیوه شده بود پس از یکسال از مرگ شوهرش ناگهان باردار شد و خبر حاملگی او در صورت بیوه بودنش مردم افغانستان را به شک انداخت.

تجاوز و یا همخوابی پسر جوان با نامادریش

پس از مدتی که از بارداری مریم گذشت اهالی مظفرآباد با مراجعه به اداره پلیس خواستار مجازات زن جوان شدند چرا که فهمیدند وی از پسر جوان شوهرش باردار شده است.

ریش سفیدان مظفر آباد و پلیس با تحقیقات و بررسی فهمیدند که حسن پس از تجاوز به مریم موجب بارداری وی شده است.

اهالی مظفر آباد که متوجه این رسوایی شدند خواستار مجازات زن جوان و پسر هوسباز شدند و در حال حاضر هر دوی آن ها در بازداشت هستند تا مجازاتی برایشان در نظر گرفته شود./rokna