به گزارش برترین خبر ،  به نقل از تابناک، همان گونه که سطح فوتبالی ۳۲ تیم حاضر در این رقابت ها با یکدیگر متفاوت است، سطح اقتصادی کشورهای این ۳۲ تیم نیز با یکدیگر تفاوت هایی را دارد. در دو گزارش قبلی که با عنوان اقتصاد و فوتبال در سایت تابناک اقتصادی تهیه و منتشر شد سعی گردید تا از دریچه اقتصاد به جام جهانی نگاه کنیم و اوضاع اقتصادی کشورهای حاضر در این رقابت ها را مورد بررسی قرار دهیم. این بار در سومین گزارش می خواهیم به بررسی نرخ بیکاری در این کشورها بپردازیم. برای این منظور از داده های موجود در سایت بانک جهانی استفاده خواهیم کرد.

آخرین آمار پیرامون نرخ بیکاری در سایت بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۶ می باشد. نمودار زیر نرخ بیکاری در کشورهای ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی در سال ۲۰۱۶ را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود کشور آسیایی ژاپن با نرخ بیکاری ۲٫۸ درصد در بین ۳۲ کشور حاضر در رقابت های جام جهانی روسیه دارای کمترین نرخ بیکاری بوده است. شایان ذکر است که این کشور دارای بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بین این ۳۲ کشور نیز بوده است. ایسلند، این شمالی ترین کشور اروپا با جمعیتی در حدود ۳۲۰ هزار نفر با نرخ بیکاری ۲٫۹ درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. کشور مکزیک با نرخ بیکاری ۳٫۵ درصد به جایگاه سوم تکیه زده است.

در انتهای این رتبه بندی کشور اسپانیا قرار دارد که با نرخ بیکاری ۱۷٫۴ درصد در جایگاه سی و دوم قرار گرفته است. کشوری که اوضاع اقتصادی آن در سال های اخیر تعریف چندانی نداشته است. در رتبه های سی و یکم و سی ام به ترتیب کشور آفریقایی تونس با نرخ بیکاری ۱۵٫۲ درصد و کشور اروپایی صربستان با نرخ بیکاری ۱۴٫۱ درصد قرار دارد.

ایران نیز به لحاظ نرخ بیکاری در بین ۳۲ تیم حاضر در این رقابت ها با نرخ بیکاری ۱۳٫۱ درصد در رتبه بیست و نهم قرار گرفته است. نرخ بیکاری در کشورهای دو همگروهی دیگر ایران در رقابت های جام جهانی یعنی پرتغال و مراکش به ترتیب ۹ و ۹٫۳ درصد بوده است.

هر چند که ایران در نرخ بیکاری جایگاه چندانی مناسبی را در بین ۳۲ تیم حاضر دارا نیست اما در گزارش قبلی که در مورد نرخ رشد اقتصادی بود، ایران با نرخ رشد اقتصادی ۱۳٫۴ درصد در سال ۲۰۱۶ توانسته بود رتبه اول را در بین ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی کسب کند.

نرخ بیکاری جام جهانی 2018