به گزارش برترین خبر، حسینعلی تازیکی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر گفت: در پی تحریم های ظالمانه دشمنان بخصوص در سالهای اخیر و با توجه به اهمیت تولید پایدار برق، ۲۶۱ نوع و به تعداد ۷۱۰۴ قطعه مورد نیاز نیروگاه نکا با مشارکت متخصصان فنی نیروگاه و همت و ابتکار سازندگان، تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان داخل کشور از طریق مهندسی معکوس تولید و با موفقیت در نیروگاه نکا نصب و بهره برداری گردید.

شایان ذکر است: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۱۰۰ نوع قطعه مورد نیاز نیروگاه نکا به تعداد بالغ بر ۸۰ هزار عدد در داخل کشور بومی سازی شد.

 

خبرنگار: مهناز قبادی