به گزارش برترین خبر ، بشین پاشو دادن مأموران راهور به سرنشینان یک خودرو در روز جمعه در جاده چالوس از ویدیوهای بحث بر انگیز چند روز اخیر بوده است که گویا افسران راهور در حال تست الکل یا چیزی شبیه به آن هستند.